Συμπλήρωσε την λέξη στους στίχους!!!

//Συμπλήρωσε την λέξη στους στίχους!!!

Συμπλήρωσε την λέξη στους στίχους!!!

Planet Of Zeus :

No mercy for the ………… 
your days are over now
one way ride to meet your maker

 
 
 
 

Nightstalker :

You said you love me
then you ……….. me at the back of my head

 
 
 
 

Vodka Juniors :

Oh boy take a look there’s ………… in my face
it must be that dirty sound this monster bassline

 
 
 
 

1000 Mods :

Wake up and see
how the greats have fallen
buried in bones in a sea of ……….

 
 
 
 

Madleaf :

Help me, to find my ………
Heal me, to overcome

 
 
 
 

One Leg Mary :

My scheduled …………..
is triggered by the picture of
the captive, captive
I’m setting free

 
 
 
 

Bombing The Avenue :

Just get out of my life
Everybody is out of their minds
Get out of my life
Lost myself because of your …………

 
 
 
 

Void Droid :

All my life is yours, my jade princess
I ‘ve never felt like I’m ready to …………. for her, no no no!

 
 
 
 

Godsleep :

A storm is coming for you
hide your ………….. , hide your guns
the war starts, the war begins

 
 
 
 

Solarmonkeys :

Let them ………..
Perpetual rest
Makes us fond of
Equivalence

 
 
 
 

Question 1 of 10

Quizzes Copyright

2016-11-30T00:08:49+00:00 Quizzes|

Leave A Comment

Do the math: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.